Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-08-11 11:44:37  eyec9o081w eyec9o081w

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Oddział Nadzoru Sanitarnego</strong></span></u></span></div> <p style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></strong></span></a></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><font color="#9c0000"><b>&nbsp; </b></font></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b> </b></span></strong></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></a></font></b></span></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></strong></small></span></a></font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></small></span><span style="font-family: Arial;"><small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></strong></span></a></small></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><span class="Apple-converted-space"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span><b><font color="#9c0000"><span style="line-height: 16px;"> </span></font><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></b></strong></span></small></span><font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="font-family: Arial;"><strong><b><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></font></span></b></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></strong></small></span></font></span></a></font></p> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Gł&oacute;wny Księgowy</strong></span></u></span><br /> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font>&nbsp;&nbsp;</font></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#800080"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></strong></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></strong></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> <strong><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></strong>&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></strong></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> </font></span><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <font color="#9c0000"> <img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font>&nbsp;</font></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></span></strong></a></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Samodzielne Stanowiska Pracy</strong></span></u></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font></span></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"> </font></span></span> </span></span></strong></small><b><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></strong></small></a></font><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><b> </b></span></span></small><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></strong></span></span></small></a><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></strong></span></a></span><b><strong><small><font color="#9c0000"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><br /> </a></font></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><font color="#9c0000"> </font></a></strong> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><br /> <strong><font color="#9c0000"> </font></strong></a></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,<br /> </font></strong></span></a></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></strong></span></a></span>&nbsp;&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></strong></small><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></strong><br /> <strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></small><strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></a><br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></strong></span></a></span><br /> <br /> <b><font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><b> </b></span></span><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych<br /> <br type="_moz" /> </font></strong></span></span></a></b></p> </div> ' na '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Oddział Nadzoru Sanitarnego</strong></span></u></span></div> <p style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></strong></span></a></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><font color="#9c0000"><b>&nbsp; </b></font></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b> </b></span></strong></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></a></font></b></span></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></strong></small></span></a></font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></small></span><span style="font-family: Arial;"><small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></strong></span></a></small></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><span class="Apple-converted-space"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span><b><font color="#9c0000"><span style="line-height: 16px;"> </span></font><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></b></strong></span></small></span><font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="font-family: Arial;"><strong><b><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></font></span></b></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></strong></small></span></font></span></a></font></p> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Gł&oacute;wny Księgowy</strong></span></u></span><br /> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font>&nbsp;&nbsp;</font></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#800080"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></strong></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></span></span></a><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> <strong><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></strong>&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></small></span></span><strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></span></span></a></strong><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> </font></span><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <font color="#9c0000"> <img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font>&nbsp;</font></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></span></strong></a></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Samodzielne Stanowiska Pracy</strong></span></u></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font></span></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"> </font></span></span></span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></strong></small><strong><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></small></a></font></strong><br /> <br /> <b> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><strong> </strong></span></span></small><strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></span></span></small></a></strong><br /> <br /> <b> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></strong></span></a></span><b><strong><small><font color="#9c0000"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><br /> </a></font></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><font color="#9c0000"> </font></a></strong> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><br /> <strong><font color="#9c0000"> </font></strong></a></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><strong><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,<br /> </font></span></a></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></span></a></span>&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></strong></small><strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></small></a></strong><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><br /> <small> <strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></small><strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></a><br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></strong></span></a></span><br /> <br /> <b><font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><strong> </strong></span></span><strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych</font></span></span></a></strong><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><br /> <br type="_moz" /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000"> </font></strong></span></span></a></b></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


2017-08-11 11:45:54  eyec9o081w eyec9o081w

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Oddział Nadzoru Sanitarnego</strong></span></u></span></div> <p style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></strong></span></a></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><font color="#9c0000"><b>&nbsp; </b></font></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b> </b></span></strong></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></a></font></b></span></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></strong></small></span></a></font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></small></span><span style="font-family: Arial;"><small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></strong></span></a></small></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><span class="Apple-converted-space"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span><b><font color="#9c0000"><span style="line-height: 16px;"> </span></font><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></b></strong></span></small></span><font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="font-family: Arial;"><strong><b><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></font></span></b></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></strong></small></span></font></span></a></font></p> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Gł&oacute;wny Księgowy</strong></span></u></span><br /> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font>&nbsp;&nbsp;</font></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#800080"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></strong></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></span></span></a><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> <strong><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></strong>&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></small></span></span><strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></span></span></a></strong><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> </font></span><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <font color="#9c0000"> <img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font>&nbsp;</font></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></span></strong></a></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Samodzielne Stanowiska Pracy</strong></span></u></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font></span></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"> </font></span></span></span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></strong></small><strong><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></small></a></font></strong><br /> <br /> <b> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><strong> </strong></span></span></small><strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></span></span></small></a></strong><br /> <br /> <b> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></strong></span></a></span><b><strong><small><font color="#9c0000"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><br /> </a></font></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><font color="#9c0000"> </font></a></strong> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><br /> <strong><font color="#9c0000"> </font></strong></a></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><strong><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,<br /> </font></span></a></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></span></a></span>&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></strong></small><strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></small></a></strong><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><br /> <small> <strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></small><strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></a><br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></strong></span></a></span><br /> <br /> <b><font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><strong> </strong></span></span><strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych</font></span></span></a></strong><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><br /> <br type="_moz" /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000"> </font></strong></span></span></a></b></p> </div> ' na '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Oddział Nadzoru Sanitarnego</span></u></span></div> <p style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></span></a></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;</font></font></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="line-height: 16px;"><font color="#9c0000">&nbsp; </font></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></a></font></span></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></small></span></a></font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;</font></font></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></span></a></small></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="line-height: 16px;"><span class="Apple-converted-space"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span><font color="#9c0000"><span style="line-height: 16px;"> </span></font><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></span></small></span><font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></font></span></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></small></span></font></span></a></font></p> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Gł&oacute;wny Księgowy</span></u></span><br /> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font>&nbsp;&nbsp;</font></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#800080"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></strong></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> <img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> </font></span><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <font color="#9c0000"> <img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000">&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;</font></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></span></a></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Samodzielne Stanowiska Pracy</span></u></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"> </font></span></span> </span></span></small><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></small></a></font><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></span></span></small></a><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></span></a></span><small><font color="#9c0000"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><br /> </a></font></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><font color="#9c0000"> </font></a> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><br /> <font color="#9c0000"> </font></a><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,<br /> </font></span></a></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></span></a></span>&nbsp;&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span><br /> <font color="#9c0000" size="4"> </font></small><font color="#9c0000" size="4"> </font></a><br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></span></a></span><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych</font></span></span></a><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><br /> <br type="_moz" /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000"> </font></strong></span></span></a></b></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


2017-08-11 12:16:32  eyec9o081w eyec9o081w

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Oddział Nadzoru Sanitarnego</span></u></span></div> <p style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></span></a></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;</font></font></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="line-height: 16px;"><font color="#9c0000">&nbsp; </font></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></a></font></span></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></small></span></a></font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;</font></font></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></span></a></small></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="line-height: 16px;"><span class="Apple-converted-space"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span><font color="#9c0000"><span style="line-height: 16px;"> </span></font><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></span></small></span><font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></font></span></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></small></span></font></span></a></font></p> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Gł&oacute;wny Księgowy</span></u></span><br /> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font>&nbsp;&nbsp;</font></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#800080"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></strong></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> <img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> </font></span><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <font color="#9c0000"> <img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000">&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;</font></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></span></a></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Samodzielne Stanowiska Pracy</span></u></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"> </font></span></span> </span></span></small><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></small></a></font><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></span></span></small></a><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></span></a></span><small><font color="#9c0000"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><br /> </a></font></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><font color="#9c0000"> </font></a> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><br /> <font color="#9c0000"> </font></a><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,<br /> </font></span></a></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></span></a></span>&nbsp;&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span><br /> <font color="#9c0000" size="4"> </font></small><font color="#9c0000" size="4"> </font></a><br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></span></a></span><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych</font></span></span></a><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><br /> <br type="_moz" /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000"> </font></strong></span></span></a></b></p> </div> ' na '<h2 style="text-align: center; line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Oddział Nadzoru Sanitarnego</span></u></span></strong></div> <p style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;</font></font></span></span><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="line-height: 16px;"><font color="#9c0000">&nbsp; </font></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></a></font></span></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></small></span></font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;</font></font></span></span><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></span></small></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="line-height: 16px;"><span class="Apple-converted-space"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span><font color="#9c0000"><span style="line-height: 16px;"> </span></font><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></font></span></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego</font></span></small></span></font></span></font><br /> &nbsp;</p> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <p> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Gł&oacute;wny Księgowy</span></u></span></strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000">&nbsp;<img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font>&nbsp;&nbsp;</font></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#800080"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></strong></small></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080">&nbsp;<img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></small></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000">&nbsp;<img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000">&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;</font></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych</font></span></span></span></font></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <br /> <br type="_moz" /> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Samodzielne Stanowiska Pracy</span></u></span></strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"> </font></span></span> </span></span></small><font size="4"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></small></font><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></small><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></span></span></small><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych, </font></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></small><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></small></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></span></span><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych</font></span></span></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 

Główny Księgowy

    Oddział Ekonomiczno - Administracyjny

    Stanowisko ds. Ekonomicznych

    Stanowisko ds. Administracyjnych 

Samodzielne Stanowiska Pracy

  Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

  Stanowisko ds. BHP i P.Poż

  Stanowisko ds. Informatyki

  Stanowisko Pełnomocnika ds. Obrony Informacji Niejawnych, OC i Spraw Obronych 

  Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

  Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 

  Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych

2017-08-11 12:18:14  eyec9o081w eyec9o081w

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="text-align: center; line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Oddział Nadzoru Sanitarnego</span></u></span></strong></div> <p style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;</font></font></span></span><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="line-height: 16px;"><font color="#9c0000">&nbsp; </font></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></a></font></span></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></small></span></font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><font size="4">&nbsp;</font></font></span></span><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></span></small></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="line-height: 16px;"><span class="Apple-converted-space"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span><font color="#9c0000"><span style="line-height: 16px;"> </span></font><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></font></span></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego</font></span></small></span></font></span></font><br /> &nbsp;</p> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <p> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Gł&oacute;wny Księgowy</span></u></span></strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000">&nbsp;<img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font>&nbsp;&nbsp;</font></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#800080"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></strong></small></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080">&nbsp;<img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></small></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000">&nbsp;<img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000">&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;</font></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych</font></span></span></span></font></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <br /> <br type="_moz" /> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;">Samodzielne Stanowiska Pracy</span></u></span></strong></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"> </font></span></span> </span></span></small><font size="4"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></small></font><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></small><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></span></span></small><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych, </font></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></span></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></small><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></small></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></span></span><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych</font></span></span></p> </div> ' na '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Oddział Nadzoru Sanitarnego</strong></span></u></span></div> <p style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></strong></span></a></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><font color="#9c0000"><b>&nbsp; </b></font></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b> </b></span></strong></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></a></font></b></span></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></strong></small></span></a></font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></small></span><span style="font-family: Arial;"><small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></strong></span></a></small></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><span class="Apple-converted-space"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span><b><font color="#9c0000"><span style="line-height: 16px;"> </span></font><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></b></strong></span></small></span><font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="font-family: Arial;"><strong><b><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></font></span></b></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></strong></small></span></font></span></a></font></p> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Gł&oacute;wny Księgowy</strong></span></u></span><br /> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font>&nbsp;&nbsp;</font></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#800080"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></strong></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></strong></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> <strong><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></strong>&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></strong></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> </font></span><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <font color="#9c0000"> <img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font>&nbsp;</font></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></span></strong></a></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Samodzielne Stanowiska Pracy</strong></span></u></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font></span></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"> </font></span></span> </span></span></strong></small><b><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></strong></small></a></font><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><b> </b></span></span></small><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></strong></span></span></small></a><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></strong></span></a></span><b><strong><small><font color="#9c0000"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><br /> </a></font></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><font color="#9c0000"> </font></a></strong> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><br /> <strong><font color="#9c0000"> </font></strong></a></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,<br /> </font></strong></span></a></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></strong></span></a></span>&nbsp;&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></strong></small><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></strong><br /> <strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></small><strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></a><br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></strong></span></a></span><br /> <br /> <b><font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><b> </b></span></span><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych<br /> <br type="_moz" /> </font></strong></span></span></a></b></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 

Główny Księgowy

    Oddział Ekonomiczno - Administracyjny

    Stanowisko ds. Ekonomicznych

    Stanowisko ds. Administracyjnych 

Samodzielne Stanowiska Pracy

  Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

  Stanowisko ds. BHP i P.Poż

  Stanowisko ds. Informatyki

  Stanowisko Pełnomocnika ds. Obrony Informacji Niejawnych, OC i Spraw Obronych 

  Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

  Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 

  Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych

 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


2017-08-11 12:26:51  eyec9o081w eyec9o081w

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Oddział Nadzoru Sanitarnego</strong></span></u></span></div> <p style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></strong></span></a></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></strong></span></a></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><font color="#9c0000"><b>&nbsp; </b></font></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b> </b></span></strong></span></small></span><font face="Arial"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><b><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></a></font></b></span></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></strong></small></span></a></font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><font size="2"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></font></span></span></small></span><span style="font-family: Arial;"><small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></strong></span></a></small></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><small><span style="font-size: small;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><strong><span style="line-height: 16px;"><span class="Apple-converted-space"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span><b><font color="#9c0000"><span style="line-height: 16px;"> </span></font><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"> </span></b></strong></span></small></span><font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="font-family: Arial;"><strong><b><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><small><span style="font-size: small;"> </span></small></font></span></b></strong></span><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></strong></small></span></font></span></a></font></p> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Gł&oacute;wny Księgowy</strong></span></u></span><br /> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font>&nbsp;&nbsp;</font></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#800080"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></strong></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></strong></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> <strong><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></strong>&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></span></small></span></span><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></strong></span></span></a><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><small><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"> </font></span><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"> <font color="#9c0000"> <img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" /></font></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><font color="#9c0000"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font>&nbsp;</font></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych<br /> <br /> <br type="_moz" /> </font></span></span></strong></a></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Samodzielne Stanowiska Pracy</strong></span></u></span></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;</font></span></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"> </font></span></span> </span></span></strong></small><b><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></strong></small></a></font><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><b> </b></span></span></small><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></strong></span></span></small></a><br /> <br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></strong></span></a></span><b><strong><small><font color="#9c0000"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><br /> </a></font></small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><font color="#9c0000"> </font></a></strong> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><br /> <strong><font color="#9c0000"> </font></strong></a></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,<br /> </font></strong></span></a></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></strong></span></a></span>&nbsp;&nbsp;</p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span> </span></span></strong></small><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></strong><br /> <strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></small><strong><font color="#9c0000" size="4"> </font></strong></a><br /> <font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></small><span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></strong></span></a></span><br /> <br /> <b><font color="#9c0000"> </font></b><span class="menulewe1"> <span style="color: rgb(128, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;"> <font color="#9c0000"> </font></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span class="menulewe1"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><font color="#9c0000"><img alt="" height="10" src="http://wsselublin.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/userfiles/image/arrow.jpg" width="12" />&nbsp; </font></span></span><b> </b></span></span><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych<br /> <br type="_moz" /> </font></strong></span></span></a></b></p> </div> ' na '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Oddział Nadzoru Sanitarnego</strong></span></u></span></div> <ul> <li style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></strong></span></a></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <font face="Arial"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></strong></small></span></a></font></span></font></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></strong></span></a></small></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> </font></span></strong></small></span></font></span></a></font></li> </ul> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Gł&oacute;wny Księgowy</strong></span></u></span><br /> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></strong></span></span></a></li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> </p> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></strong></span></span></a></li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> &nbsp;</p> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych</font></span></span></strong></a></span></font></span></li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span></strong></a></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Samodzielne Stanowiska Pracy</strong></span></u></span></p> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></small></a></font></strong></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></span></span></small></a></strong></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,</font></strong></span></a></span><br /> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></strong></span></a></span>&nbsp;</li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></small></a></strong><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><strong><font color="#9c0000" size="4">&nbsp;</font></strong></small><strong><font color="#9c0000" size="4">&nbsp;</font></strong></a></b></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">S<span style="display: none;">&nbsp;</span>tanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych</font></span></span></a></strong><br /> &nbsp;</li> </ul> </div> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 583.31px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


 

Oddział Nadzoru Sanitarnego
 
2017-08-11 12:27:43  eyec9o081w eyec9o081w

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Oddział Nadzoru Sanitarnego</strong></span></u></span></div> <ul> <li style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></strong></span></a></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <font face="Arial"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></strong></small></span></a></font></span></font></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></strong></span></a></small></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> </font></span></strong></small></span></font></span></a></font></li> </ul> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Gł&oacute;wny Księgowy</strong></span></u></span><br /> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></strong></span></span></a></li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> </p> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></strong></span></span></a></li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> &nbsp;</p> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych</font></span></span></strong></a></span></font></span></li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span></strong></a></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Samodzielne Stanowiska Pracy</strong></span></u></span></p> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></small></a></font></strong></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></span></span></small></a></strong></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,</font></strong></span></a></span><br /> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></strong></span></a></span>&nbsp;</li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></small></a></strong><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><strong><font color="#9c0000" size="4">&nbsp;</font></strong></small><strong><font color="#9c0000" size="4">&nbsp;</font></strong></a></b></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">S<span style="display: none;">&nbsp;</span>tanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych</font></span></span></a></strong><br /> &nbsp;</li> </ul> </div> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 583.31px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> ' na '<h2 style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> &nbsp;</h2> <div> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Oddział Nadzoru Sanitarnego</strong></span></u></span></div> <ul> <li style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=47"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=48" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku</font></strong></span></a></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=52"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Sekcja Higieny Komunalnej</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <font face="Arial"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=53"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży</font></span></strong></small></span></a></font></span></font></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><small><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=54"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko Higieny Pracy</font></strong></span></a></small></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <font face="Arial"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=56"><span style="color: rgb(0, 125, 235); line-height: 16px;"><font size="4"><span style="font-family: Arial;"><small><strong><span style="font-size: small;"><font color="#9c0000">Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego<br /> <br /> </font></span></strong></small></span></font></span></a></font></li> </ul> <div style="line-height: normal; text-indent: 0px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Gł&oacute;wny Księgowy</strong></span></u></span><br /> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=61"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Oddział Ekonomiczno - Administracyjny</font></strong></span></span></a></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=59" style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Ekonomicznych</font></strong></span></span></a></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=60"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Administracyjnych</font></span></span></strong></a></span></font></span></li> </ul> <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; line-height: normal; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#800080"><span class="menulewe1"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">&nbsp;</font></span></span></strong></span></font></span></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u><span style="font-size: large;"><strong>Samodzielne Stanowiska Pracy</strong></span></u></span></p> <ul> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><font size="4"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=69"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia</font></span></span></small></a></font></strong></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=64"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. BHP i P.Poż</font></span></span></small></a></strong></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=62"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Informatyki&nbsp;</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">Stanowisko&nbsp;Pełnomocnika&nbsp;ds. Obrony Informacji Niejawnych,</font></strong></span></a></span><br /> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=63"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">OC i&nbsp;Spraw&nbsp;Obronych&nbsp;</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Obsługi Prawnej</font></span></span></small></a></strong><b><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=65"><small><strong><font color="#9c0000" size="4">&nbsp;</font></strong></small><strong><font color="#9c0000" size="4">&nbsp;</font></strong></a></b></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <span style="font-family: Arial;"><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=66"><span style="font-size: small;"><strong><font color="#9c0000">S<span style="display: none;">&nbsp;</span>tanowisko ds. Zam&oacute;wień Publicznych&nbsp;</font></strong></span></a></span></li> <li style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: normal; font-family: Arial,Verdana,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal;"> <strong><a href="http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?onas=67"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#9c0000">Stanowisko ds. Pracowniczych i Socjalnych</font></span></span></a></strong><br /> &nbsp;</li> </ul> </div> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 583.31px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> '

Podgląd
2017-08-11 11:42:42  eyec9o081w eyec9o081w

Utworzono artykuł 100059 o nazwie 'Struktura organizacyjna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste100059
user_idpuste34980
resource_idpuste1558
namepusteStruktura organizacyjna
category_idpuste114
language_idpuste1
shortpusteStruktura organizacyjna
fullpuste

 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

  Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  Sekcja Higieny Komunalnej

  Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

  Stanowisko Higieny Pracy

  Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


publishfrompuste2017-08-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustestruktura-organizacyjna

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..