2017-08-11

Majątek

Majątek PSSE Włodawa na dn. 31.12.2020r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Wartość (inwentarzowa) środków trwałych- 111.286,87 zł
Wartość pozostałych środków trwałych- wyposażenie – 319.301,05 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Majątek PSSE Włodawa na 31.12.2018r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość (inwentarzowa) środków trwałych- 87.961,87
Wartość pozostałych środków trwałych- wyposażenie - 233.779,63

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Majątek PSSE Włodawa na 31.12.2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość (inwentarzowa) środków trwałych- 92.719,87
Wartość pozostałych środków trwałych- wyposażenie - 219.220,51

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Majątek PSSE Włodawa na 31.12.2016r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Wartość (inwentarzowa) środków trwałych- 82.387,87 zł
Wartość pozostałych środków trwałych- wyposażenie - 216.336,41 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Majątek PSSE Włodawa na 31.12.2015r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość śr.trwałych (inwentarzowa)majątek na dn. 31.12.2015r
Wartość śr.trwałych (inwentarzowa) 82.387,87 zł

Wartość pozostałych środków trwałych -wyposażenie 217.808,71 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Majątek PSSE Włodawa 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Wartość śr.trwałych (inwentarzowa) 87.266,65 zł

Wartość pozostałych środków trwałych -wyposażenie 207.106,15 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------
<!-- end item -->
<!-- end span -->
<!-- end row -->

Majątek PSSE Włodawa 2013


-------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Wartość śr.trwałych (inwentarzowa) 125.538,35 zł

 

Wartość pozostałych środków trwałych -wyposażenie 194.505,59 zł

 

<!-- end item -->
<!-- end span -->
<!-- end row -->

Majątek PSSE Włodawa 2012


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Wartość śr.trwałych (inwentarzowa) 131.595,35 zł

Wartość pozostałych środków trwałych -wyposażenie 193.882,45 zł

 
 
<!-- end item -->
<!-- end span -->
<!-- end row -->

Majątek PSSE Włodawa 2011


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Wartość śr.trwałych (inwentarzowa) 132.687,35 zł

Wartość pozostałych środków trwałych -wyposażenie 186.083,37 zł

 
 
<!-- end item -->
<!-- end span -->
<!-- end row -->

Majątek PSSE Włodawa 2010


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Wartość śr.trwałych (inwentarzowa) 140.404,95 zł

Wartość pozostałych środków trwałych -wyposażenie 165.394,86 zł

 
 
<!-- end item -->
<!-- end span -->
<!-- end row -->

Majątek PSSE Włodawa 2009


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Wartość śr.trwałych (inwentarzowa) 153.682,27 zł

Wartość pozostałych środków trwałych -wyposażenie 141.841,72 zł

 
 
<!-- end item -->
<!-- end span -->
<!-- end row -->

Majątek PSSE Włodawa 2008


  

Wartość środków trwałych (inwentarzowa) -199.100,37 zł     

 

Wartość środków trwałych (netto) - 39.144,15 zł

Wartość pozostałych środków- wyposażenie -142.857,64 zł

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się