2017-08-11

Przydatne linki


 
_______________________________________________________________________

    Główny Inspektorat Sanitarny

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrubieszowie
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krasnymstawie
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Lubelskim
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzyniu Podlaskim
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdniku
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim
 
   
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie
 
 
   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
 

    Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dorohusku
 
    
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrebenne
 
    
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koroszczynie
 
   
Polskie Centrum Akredytacji
 
   
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
    Centralny Instytut Ochrony Pracy
 
   
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu    

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się