2017-08-16

Szkolenie Bieg po zdrowie

Informacja ze szkolenia dla koordynatorów oraz realizatorów nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie” W dniu 09.01.2017 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie odbyło się szkolenie inaugurujące I edycję programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”, skierowane do koordynatorów i realizatorów szkolnych. Inicjatorem przedsięwzięcia było stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. W trakcie szkolenia przedstawiono założenia i cele programu a także omówiono wytyczne do realizacji I edycji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu a także materiały programowe. Na terenie powiatu włodawskiego do realizacji programu „Bieg po zdrowie” przystąpiły następujące szkoły: - Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włodawie; - Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włodawie; - Szkoła Podstawowa w Orchówku; - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku. „Bieg po zdrowie” to nowy program edukacji antytytoniowej, skierowany do uczniów IV klasy szkoły podstawowej oraz ich rodziców. W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się I edycja powyższej interwencji, która obejmie swoim zasięgiem 20 % szkół podstawowych w Polsce. Program składa się z cyklu 6 zajęć, prowadzonych zróżnicowanymi metodami aktywizującymi, dostosowanymi do wieku uczestników a także 2 spotkań z rodzicami i ewaluacji. Do realizacji interwencji przygotowano bogato zilustrowane materiały (podręcznik dla nauczyciela, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, ulotki informacyjne dla rodziców, pakiet 6 plakatów oraz cykl filmów edukacyjnych z ekspertami, skierowanych zarówno do dzieci w wieku 9-10 lat, które stanowią grupę docelową oraz do ich rodziców. Materiały można pobrać pod następującym adresem: http://pssewlodawa.pis.gov.pl/?news=357

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się