2017-08-16

Podsumowanie konkursów pt. „Uzależnienie – Twój wróg” oraz „Wybierz życie-nie raka”

Podsumowanie konkursów pt. „Uzależnienie – Twój wróg” oraz „Wybierz życie-nie raka” W dniu 20 grudnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie, odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch konkursów: „Uzależnienie -Twój wróg” oraz „Wybierz życie – nie raka”, adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu włodawskiego. Organizatorami powyższych inicjatyw była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie. Na konkurs plastyczny „Wybierz życie-nie raka”, zorganizowany w ramach programu edukacyjnego „Wybierz życie, pierwszy krok” wpłynęło 8 prac konkursowych, których autorami byli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie. W wyniku oceny, przeprowadzonej przez Komisję Konkursową w składzie: Bożena Niewiarowska- Łobacz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie, Ewa Zaniuk – Starostwo Powiatowe we Włodawie, Grażyna Koszuta, Sylwia Martyniuk, Magdalena Topolska - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie, wyłoniono następujących zwycięzców: I miejsce – Anna Szewczyk, opiekun: Renata Sidoruk II miejsce – Karolina Hałaszuk, Renata Sidoruk III miejsce – Katarzyna Bajuk, opiekun: Renata Sidoruk W ramach konkursu plastyczno – fotograficznego pt. „Uzależnienie –Twój wróg”, dotyczącego „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, wpłynęło 15 prac – 14 plastycznych oraz jedna fotograficzna autorstwa uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 we Włodawie, I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie oraz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie. Laureatami zostali: I miejsce - Aniela Szepel (I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie), opiekun: Renata Sidoruk II miejsce – Katarzyna Bajuk (I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie), opiekun: Renata Sidoruk III miejsce – Monika Kryjak (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie), opiekun: Anna Baj Ponadto przyznano dwa wyróżnienia dla Magdaleny Koleśnik z I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie oraz Agaty Moniuk z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 we Włodawie. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursach, otrzymali dyplomy oraz bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie

Galeria

Obraz: http--pssewlodawa_pis_gov_pl-plikijednostki-wsselublin-pssewlodawa-userfiles-image-image_gallery-540x359.jpg
http--pssewlodawa_pis_gov_pl-plikijednostki-wsselublin-pssewlodawa-userfiles-image-image_gallery-540x359.jpg

Wiesława Daniluk
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się