Lista artykułów

Nazwa artykułu
Odpowiedz na wiadomości e-mail
Odpowiedz na wiadomości e-mail kierowane w ramach inicjatywy
„ZapytajSanepid.pl”
04.02.2021 więcej
Komunikaty Komisji ds NDS i NDN
Komunikaty w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy.
20.08.2018 więcej
Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r.
Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r.
16.08.2017 więcej
UWAGA! GRYPA
UWAGA! GRYPA
16.08.2017 więcej
Bezpieczny i zdrowy wypoczynek zimowy 2017
Bezpieczny i zdrowy wypoczynek zimowy 2017
16.08.2017 więcej
Szkolenie Bieg po zdrowie
Szkolenie Bieg po zdrowie
16.08.2017 więcej
WIRUS GRYPY PTAKÓW A(H5N8)
WIRUS GRYPY PTAKÓW A(H5N8)
16.08.2017 więcej
Podsumowanie konkursów pt. „Uzależnienie – Twój wróg” oraz „Wybierz życie-nie raka”
Podsumowanie konkursów pt. „Uzależnienie – Twój wróg”
oraz „Wybierz życie-nie raka”
16.08.2017 więcej
Akcje profilaktyczne z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu 2016
Akcje profilaktyczne z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania
Palenia Tytoniu 2016
16.08.2017 więcej
Ogólnopolski Dzień Szczepień
Ogólnopolski Dzień Szczepień
16.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się