Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 112

123456

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Sprawozdania finansowe za 2020r SEBASTIAN SZELIGA 2021-05-01 zobacz
2 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego SEBASTIAN SZELIGA 2021-03-23 zobacz
3 Odpowiedz na wiadomości e-mail SEBASTIAN SZELIGA 2021-02-04 zobacz
4 Sprawozdania finansowe za 2019r SEBASTIAN SZELIGA 2020-05-07 zobacz
5 Sprawozdania finansowe za 2018r SEBASTIAN SZELIGA 2019-05-07 zobacz
6 Kontrola LUW w Lublinie. Wystąpienie pokontrolne z dnia 07.03.2019 r. SEBASTIAN SZELIGA 2019-04-23 zobacz
7 Informacja dotycząca kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpi... Guybrush Treepwood 2018-08-27 zobacz
8 Informacja dotycząca kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpi... Guybrush Treepwood 2018-08-22 zobacz
9 Komunikaty Komisji ds NDS i NDN Guybrush Treepwood 2018-08-20 zobacz
10 Informacja dotycząca kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpi... Guybrush Treepwood 2018-08-17 zobacz
11 Informacja dotycząca kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpi... Guybrush Treepwood 2018-08-03 zobacz
12 Informacja dotycząca kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpi... Guybrush Treepwood 2018-07-20 zobacz
13 Informacja dotycząca kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpi... Guybrush Treepwood 2018-06-29 zobacz
14 Ogólna klauzula informacyjna Guybrush Treepwood 2018-06-11 zobacz
15 Archiwalny BIP eyec9o081w eyec9o081w 2017-08-29 zobacz
16 Informacja dotycząca kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na teren... eyec9o081w eyec9o081w 2017-08-18 zobacz
17 Oferty pracy eyec9o081w eyec9o081w 2017-08-18 zobacz
18 Wykaz informacji niejawnych oraz prawnie chronionych eyec9o081w eyec9o081w 2017-08-18 zobacz
19 Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów eyec9o081w eyec9o081w 2017-08-18 zobacz
20 Jakość wody w kąpieliskach eyec9o081w eyec9o081w 2017-08-18 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się