Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2012r.
Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na
obszarze powiatu włodawskiego za 2012r.
16.08.2017 więcej
Komunikaty o jakości wody w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu włodawskiego w 2012r
Komunikaty o jakości wody w kąpielisku i miejscach
wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu włodawskiego w
2012r
16.08.2017 więcej
Komunikat dotyczący jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobibór
Komunikat dotyczący jakości wody w wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Sobibór
16.08.2017 więcej
Komunikat GIS w sprawie odry
Komunikat GIS w sprawie odry
16.08.2017 więcej
Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2011r.
Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na
obszarze powiatu włodawskiego za 2011r.
16.08.2017 więcej
Komunikaty jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli na terenie powiatu włodawskiego w roku 2011
Komunikaty jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym
do kąpieli na terenie powiatu włodawskiego w roku 2011
16.08.2017 więcej
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.05.2011 r. w sprawie wzrostu zachorowań na zespół hemolityczno-mocznicowy na terenie Niemiec
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.05.2011 r.
w sprawie wzrostu zachorowań na zespół hemolityczno-mocznicowy
na terenie Niemiec
16.08.2017 więcej
K O M U N I K A T o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Woli Uhruskiej
K O M U N I K A T o jakości wody z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia w Woli Uhruskiej
16.08.2017 więcej
K O M U N I K A T o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Włodawa
K O M U N I K A T o jakości wody z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Włodawa
16.08.2017 więcej
Obszarowa ocena wody w powiecie włodawskim za rok 2010
Obszarowa ocena wody w powiecie włodawskim za rok 2010
16.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się