Lista artykułów

Nazwa artykułu
BEZPIECZNY I ZDROWY WYPOCZYNEK LETNI 2016
BEZPIECZNY I ZDROWY WYPOCZYNEK LETNI 2016
16.08.2017 więcej
Informacja dotycząca kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu włodawskiego(aktualizacja dn. 24.06.2016 r.)
Informacja dotycząca kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do
kąpieli na terenie powiatu włodawskiego(aktualizacja dn.
24.06.2016 r.)
16.08.2017 więcej
Europejski Tydzień Szczepień 2016
Europejski Tydzień Szczepień 2016
16.08.2017 więcej
KONKURS NA PLAKAT PT. „STOP DOPALACZOM”
KONKURS NA PLAKAT PT. „STOP DOPALACZOM”
16.08.2017 więcej
ZATRUCIA POKARMOWE!!!
ZATRUCIA POKARMOWE!!!
16.08.2017 więcej
SZKOLENIE DLA SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW PROGRAMÓW EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ
SZKOLENIE DLA SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW PROGRAMÓW EDUKACJI
ANTYTYTONIOWEJ
16.08.2017 więcej
BEZPIECZNE ZIMOWISKO
BEZPIECZNE ZIMOWISKO
16.08.2017 więcej
Światowy Dzień Walki z AIDS
Światowy Dzień Walki z AIDS
16.08.2017 więcej
Światowy Dzień Rzucania Palenia
Światowy Dzień Rzucania Palenia
16.08.2017 więcej
Komunikaty o jakości wody w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu włodawskiego w 2015r
Komunikaty o jakości wody w kąpielisku i miejscach
wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu włodawskiego w
2015r
16.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się